: TVO 24H: 2024-07-02 13:11:55

Lượt xem: 2273

TP HCM: Đình chỉ hoạt động Trường Quốc tế Mỹ AISVN

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế Mỹ (AISVN), thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1-7

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có báo cáo liên quan hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ (AISVN). Theo đó, sau ngày 15-6, Sở GD-ĐT chưa nhận được báo cáo từ đơn vị để nhận định AISVN đủ điều kiện hoạt động giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019 và Nghị định46/2017/NĐ-CP hay không.

Căn cứ các quy định, AISVN không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Cụ thể: Chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Vì lý do trên, Sở GD-ĐT TP HCM đã có quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của AISVN, thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1-7-2024.

Về biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, theo Sở GD-ĐT TP HCM, tính từ tháng 4-2024 đến thời điểm hiện tại, báo cáo của các cơ sở giáo dục cho thấy 134 trường hợp phụ huynh chuyển trường cho con. 

Sở GD-ĐT tổ chức làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường Quốc tế Việt Úc (trường công lập trực thuộc sở) để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ AISVN. Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận thêm học sinh và thông tin nhiều chính sách hỗ trợ về học phí, lệ phí đăng ký... 

Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024-2025 ghi nhận tại thời điểm khảo sát có 1251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại AISVN.

TP HCM: Đình chỉ hoạt động Trường Quốc tế Mỹ AISVN- Ảnh 1.

Trường Quốc tế Mỹ

Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã có công văn hướng dẫn chuyển trường đối với học sinh AISVN tại địa chỉ: https://chuyentruong.hcm.edu.vn. Theo đó, học sinh thuộc các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm học 2023 – 2024 có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ GD-ĐT; trường thực hiện chương trình tích hợp, trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Học sinh các khối 9, 10, 11 năm học 2023 – 2024 có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp, trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Sở GD-ĐT cũng tổ chức làm việc với các cơ sở giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh từ AISVN chuyển đến. Một số trường có vốn đầu tư nước ngoài có chính sách hỗ trợ khi tiếp nhận học sinh AISVN. 

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, đối với các nội dung liên quan quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên AISVN, sở yêu cầu thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của các em gián đoạn; có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

Nguồn: Người Lao Động

Bình luận