: TVO 24 GIỜ: 2019-07-02 17:45:16

Lượt xem: 2177

Hành Trình Kết Nối Yêu Thương 12

Hành Trình Kết Nối Yêu Thương Việt Nam số 12 tại TP Đà Nẵng lúc 18h ngày 04-05 tháng 07/2019

Tuyền hình trực tiếp đã lên sóng hết các tuyến đường TP Đà Nẵng

Bình luận