Công nghệ

Viện Khoa học Công nghệ ứng dụg và Sở Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với TVO cùng đồng hành trao đổi kinh nghiệm các mô hình " Nông nghiệp công nghệ cao"

Trong nền kinh tế quốc dân, Nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao gắn với phát triển bền vững đang là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng, phối hợp với TVO 24 Giờ đơn vị trực thuộc Cty Quốc Tế Kim Hải cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp…

Xem thêm

Từ 1-7 chặn thuê bao phát tán cuộc gọi rác

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết từ 1-7-2020, tất cả các thuê bao bị xác định là nguồn phát tán cuộc gọi rác sẽ bị khóa chiều gọi đi (nội mạng) và chiều gọi đến (liên mạng).

Xem thêm

Pages