: TVO 24H: 2022-06-16 08:07:08

Lượt xem: 269

Từ 1-7, một số chính sách liên quan đến BHXH sẽ thay đổi

Khi áp dụng tăng lương tối thiểu thì tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng được tăng lên.

 
 

Từ ngày 1-7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, theo đó tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ không còn được áp dụng.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách trên, cơ quan BHXH TP.HCM sẽ thông tin thêm về những quy định cụ thể liên quan đến chế độ BHXH.

Người dân đến cơ quan BHXH thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Có sự thay đổi về mức đóng BHXH

. Phóng viên: Theo Nghị quyết 68/2022 của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 30-6, chính sách giảm mức đóng bằng 0% từ quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ không còn được áp dụng. Vậy sau ngày 30-6, mức đóng BHXH sẽ được áp dụng như thế nào?

+ BHXH TP.HCM: Theo Nghị quyết 68/2022 của Chính phủ, chính sách giảm đóng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng cho NLĐ bắt đầu từ ngày 1-7-2021 (một số đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân… không được áp dụng chính sách này).

Như vậy, mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% trong thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết 30-6-2022.

Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 1-7-2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như thế, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1-7-2022 như sau: Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao thì mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này phải đủ điều kiện theo quy định và có văn bản đề nghị, được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận.

Từ ngày 1-7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, theo đó tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh.

Thay đổi tiền lương tính đóng BHXH tối thiểu

. Từ ngày 1-7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%. Như vậy, tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc sẽ được thay đổi như thế nào?

+ Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Tuy nhiên, theo quy định, có giới hạn mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu và tối đa. Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu quy định như sau: Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn tối thiểu 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Về tiền lương tháng đóng BHXH, bắt buộc tối đa là bằng 20 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng).

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ hằng tháng với mức tối thiểu vùng. Do đó, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7 sẽ dẫn đến việc tăng mức đóng BHXH bắt buộc.•

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 1-7

Từ ngày 1-7, Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng 180.000- 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tiền lương thấp nhất, làm căn cứ tính đóng BHXH cũng sẽ tăng lên. Tiền lương đóng BHXH tối thiểu tăng lên, kéo theo các chế độ BHXH sẽ tăng.

Mức lương tối thiểu vùng từ trước và sau ngày 1-7 sẽ được tăng lên như sau:

Theo Nguyễn Hiền (PLO)

Bình luận