Tài chính

Tương lai chiến lược phát triển Ngân hàng số tại Việt Nam

TNV - Nhằm tạo ra một diễn đàn đa chiều thảo luận về các cơ hội và thách thức tiến tới Ngân hàng số hoạt động hiệu quả, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Tương lai Chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam” vào sáng ngày 25 tháng 3…

Xem thêm

Pages