: TVO 24 GIỜ: 2020-08-11 07:40:13

Lượt xem: 2154

Giá điện một giá có thể tương đương 145-155% giá bán lẻ điện bình quân

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. 

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn. Các phương án cụ thể như sau:

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc

gia dien mot gia co the tuong duong 145 - 155% gia ban le dien binh quan hinh 1
 

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá)

 

Phương án 2A

gia dien mot gia co the tuong duong 145 - 155% gia ban le dien binh quan hinh 2
 
Phương án 2B:
gia dien mot gia co the tuong duong 145 - 155% gia ban le dien binh quan hinh 3
 

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán)./.

 
Bình luận