: TVO 24 GIỜ: 2019-12-12 07:51:56

Lượt xem: 2208

Chuyển động mới tại Eximbank: Cổ đông Nhật SMBC rút ủy quyền một thành viên HĐQT

Ông Yutaka Moriwaki không còn là đại diện thao ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation tại Eximbank kể từ ngày 9/12/2019.

Chuyển động mới tại Eximbank: Cổ đông Nhật SMBC rút ủy quyền một thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu (Eximbank – EIB) vừa công bố thông tin cho biết ông Yutaka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 9/12/2019.

Thay đổi này thực hiện theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC. 

Trước đó, ông Yataka Moriwaki được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 từ tháng 4/2017. SMBC đề cử ông Yutaka với số lượng cổ phần đề cử 123 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Yutaka Moriwaki thay thế ông Naoki Nishizawa làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020). 

Hiện chưa rõ phía SMBC sẽ đề cử ai thay thế ông Yutaka Moriwaki trong thời gian sắp tới hay không.

Trong diễn biến khác, Eximbank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12 tới đây để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020. Nội dung chính của cuộc họp là để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT vào nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau cuộc họp bất thường, Eximbank sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, danh sách cổ đông sẽ được chốt tại ngày 10/3/2020. 

Trước đó, 2 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank đều diễn ra bất thành.

Tân (thanhnienviet)

Bình luận