: TVO 24H: 2020-10-01 10:42:45

Lượt xem: 2177

Chân dung 12 Bí thư Tỉnh ủy được điều động về Trung ương năm 2020

Từ đầu năm đến nay, có 12 Bí thư Tỉnh ủy được điều động, phân công, bổ nhiệm về các ban, ngành Trung ương.

Nguồn: Linh Anh (Tiền Phong)

Bình luận