: TVO 24H: 2019-08-04 09:44:05

Lượt xem: 2414

Cả nước đã cấp được 14,79 triệu sổ BHXH

BHXH Việt Nam cho biết, hiện toàn quốc đã cấp được 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH.

Thông tin về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, BHXH Việt Nam cho biết toàn quốc cấp được 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH. Số lượng thẻ BHYT cấp được là 84,7 triệu thẻ.

Theo số liệu báo cáo trên phần mềm TST, số lượng sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao theo quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST trên toàn quốc là 13.326.879 sổ, đạt 99,11% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ, còn 120.286 sổ BHXH chưa thực hiện rà soát (chủ yếu là sổ mới phát sinh đến thời điểm tháng 30/6/2019).

Cả nước đã cấp được 14,79 triệu sổ BHXH

Theo BHXH Việt Nam, tính đến nay, trên toàn quốc đã có 14,48 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 405 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và 12,7 triệu người tham gia BHTN, BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 89.3% dân số với 84,7 triệu người tham gia.

Toàn ngành BHXH cũng đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đồng thời, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 86,73 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú. Số chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 49.021 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2019, cơ quan BHXH và Bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536 nghìn người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Cherryl Phạm (Thanh Niên Việt)

Bình luận