: TVO 24H: 2024-05-20 13:08:37

Lượt xem: 2280

Bộ GDĐT chưa làm rõ việc giáo viên tại Bình Dương không được hưởng lương dạy thêm giờ

Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình dẫn chứng việc Bộ GDĐT chưa làm rõ việc giáo viên tại Bình Dương không được hưởng lương dạy thêm giờ.

Bình luận