: TVO 24H: 2024-04-18 10:37:02

Lượt xem: 275

Bộ Công an đề xuất các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng

Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng, rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Bộ Công an đề xuất các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng
Đăng kiểm phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.03V (số 3 đường Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa). Ảnh: Hữu Chánh

Trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) hoàn thiện, nhiều nội dung mới được đề xuất nhằm quy định niên hạn sử dụng của xe cơ giới.

Theo điều 39 của dự thảo luật, niên hạn sử dụng của xe cơ giới được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe đến hết ngày 31.12 của năm hết niên hạn sử dụng.

Xe có niên hạn sử dụng cải tạo thành xe không có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe trước khi cải tạo; xe không có niên hạn sử dụng cải tạo thành xe có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe sau khi cải tạo.

Xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 10 người trở lên (kể cả người lái), xe ô tô chở người chuyên dùng cải tạo thành xe ô tô chở hàng (kể cả xe ô tô chở hàng chuyên dùng); xe chở người 4 bánh có gắn động cơ cải tạo thành xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ thì được áp dụng niên hạn sử dụng niên hạn của xe sau cải tạo.

Các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng, bao gồm: xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng, rơ moóc, sơ mi rơ moóc; xe cơ giới của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Dự thảo cũng quy định việc bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm định theo quy định.

Việc kiểm định đối với xe mô tô, xe gắn máy chỉ thực hiện kiểm định khí thải. Việc kiểm định khí thải thực hiện theo quy định của pháp luật về môi trường được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ sở đăng kiểm phương tiện hoặc chứng nhận về kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất thì không phải kiểm định trong trường hợp di chuyển từ cửa khẩu, từ nơi sản xuất, lắp ráp tới kho, cảng, cửa hàng hoặc ngược lại.

Việc chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng do đăng kiểm viên của cơ sở đăng kiểm thực hiện và được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá để cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Ngoài ra còn có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông; quy định về giới hạn kích thước, giới hạn tải trọng đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Nguồn: Báo Lao Động

Bình luận