: TVO 24H: 2024-06-25 11:16:29

Lượt xem: 299

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được Bộ Chính trị phân công điều hành hoạt động Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định

Sáng 25-6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 18 nhằm họp bàn triển khai các nội dung về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và một số nội dung về kinh tế - xã hội, công tác cán bộ.

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Bộ Chính trị cũng đã phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành hoạt động Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội theo quy định.

Theo Chương trình được thông qua tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ xem xét, thảo luận về Tờ trình, báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Hội nghị cũng xem xét một số báo cáo và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật Đảng viên theo thẩm quyền.

Nguồn: Người Lao Động

Bình luận