: TVO 24H: 2021-07-07 16:36:46

Lượt xem: 2446

Ai đứng sau sở hữu kênh Youtube hơn 12 triệu người đăng ký, nổi tiếng với giới trẻ FAPTV?

 

Cổng thông tin doanh nghiệp cho biết FAPTV có tên chính thức là Công ty TNHH Giải trí FapTV, thành lập ngày 11/5/2015. Vốn điều lệ của công ty này đăng ký ban đầu là 6 tỷ đồng với tổng số lao động là 6, chủ sở hữu là Trần Đức Viễn.

Bình luận